Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo MACPROM z siedzibą przy ul. Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój
  2.  Kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych – kontakt@apartamenty-krynica-zdroj.pl
  3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia zamówionych usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenie zamówionych usług. A także do czasu upłynięcia roszczeń z tytułu zawartych zobowiązań.
  6.  Posiadają Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7.  Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.