Regulamin

§ 1. Definicje pojęć

 1. Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę internetową apartamenty-krynica-zdroj.pl.
 2. Katalog – serwis internetowy działający pod adresem internetowym apartamenty-krynica-zdroj.pl.
 3. Właściciel Serwisu – firma MACPROM z siedzibą przy ul. Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój
 4. Wpis – komplet danych dotyczących obiektu noclegowego, dostarczonych przez Użytkownika w celu przetwarzania i opublikowania ich w Katalogu.

§ 2. Obowiązywanie niniejszego regulaminu

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje aż do chwili publikacji nowszej wersji.
 2. Jeżeli jedno z postanowień regulaminu zostałoby uznane za nieważne lub też niemożliwe do zrealizowania to inne postanowienia regulaminu będą ważne i pozostaną w mocy.

§ 3. Prywatność Użytkownika

 1. Katalog nie gromadzi danych osobowych Użytkownika, w szczególności danych o charakterze personalnym. Właściciel Serwisu gwarantuje, że ew. wyjątki od tej reguły będą poprzedzone jednoznaczną informacją przedstawioną Użytkownikowi.

§ 4. Obowiązek przestrzegania Prawa

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Katalogu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów Prawa.
 2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone na serwerze Katalogu oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami świadczonymi w Katalogu należą do Właściciela Serwisu i świadomie potwierdza, że będzie wykorzystywał udostępnione informacje wyłącznie zgodnie z Prawem.
 3. Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje Właścicielowi Serwisu, są mu przekazywane dożywotnio na własność. Użytkownik deklaruje tym samym także, że dane, które dostarcza Właścicielowi Serwisu posiada legalnie i iż ma prawo nimi dysponować w taki sposób.

§ 5. Dodanie Wpisu do Katalogu

 1. Użytkownik dodając Wpis do Katalogu deklaruje, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Decyzja o opublikowaniu Wpisu należy wyłącznie do Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu podejmując decyzję o opublikowaniu Wpisu, zastrzega sobie prawo do zmiany tej decyzji.
 4. Dodanie wpisu do Katalogu jest bezpłatne.
 5. Użytkownik dodając wpis zobowiązany jest do dokładnego opisywania proponowanej strony: – konieczne jest zastosowanie poprawnych form językowych i gramatycznych – opisy nie mogą zawieraćadresów URL, adresów e-mail, adresów zamieszkania czy numerów telefonów.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w opisie zgłaszanej strony.
 7. Strona dotycząca zgłaszanego Wpisu musi zawierać treści w języku polskim.
 8. Zgłaszana strona musi dotyczyć obiektu noclegowe, posiadającego swoją siedzibę na terenie miasta Krynica-Zdrój.
 9. Podczas oceny stron Użytkownika Właściciel Serwisu bierze pod uwagę: tematykę strony, wartość merytoryczną wpisu oraz poprawność zgłaszanych danych we wpisie.
 10. W przypadku akceptacji wpisu, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
 11. Strony naruszające postanowienie niniejszego regulaminu oraz niedostępne przez okres 14 dni mogą zostać usunięte bez powiadomienia użytkownika zgłaszającego wpis.
 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy dodania wpisu lub jego usunięcia bez podania przyczyny.

§ 6. Zabronione jest dodawanie do Katalogu Wpisów

 1. Zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. W tym zawierających treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści, oraz o tematyce pornograficznej lub erotycznej.
 2. Podstron, subdomen, i przekierowań do stron już prezentowanych w katalogu.
 3. Stron tworzonych do pozycjonowania innych stron.
 4. Stron o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej.
 5. Do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła – dodajemy tylko strony ogólnodostępne.

§ 7. Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zażądać usunięcia Wpisu z Katalogu – wysyłając wiadomość z adresu e-mail działającego w ramach strony, której dotyczy wpis. Właściciel Serwisu na usunięci wpisu ma czas do 10 dni roboczych od daty otrzymania prośby o usunięcie wpisu.

§ 8. Dane Osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem dodania wpisu jest podanie w formularzu następujących danych osobowych: adres email, nr telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu.
 3. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem wpisu tego Użytkownika.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych odnajdziesz na stronie polityka-prywatnosci/